(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija
Salpausselän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.4.2019

Lahden Salpausselän seurakunta hakee

Diakonian viranhaltijaa 01.09.2019 alkaen

Haemme työyhteisöömme kirkon sanomaan sitoutunutta, aktiivista, yhteistyöhaluista ja -kykyistä mo-niosaajaa. Virkaan valittavalle katsotaan eduksi valmius tehdä vanhuspainotteista diakoniatyötä; työ-kokemus sairaanhoitajan työstä; tietokoneohjelmien sujuva käyttö; musikaalisuus ja säestystaito sekä ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Diakonian virka (126) sijoittuu diakoniatyön tiimiin (kolme diakoniatyöntekijää). Lisäksi viranhaltija kuuluu seurakuntayhtymän vanhustyön työryhmään.

Diakoniatyön tehtäviin sisältyvät Oivaklubi (omaishoidettavien päivätoimintaryhmä); vapaaehtoisten ohjaaminen; vastaanotot; asiakastapaamiset; kotikäynnit; Ruskakerho; tarvittaessa rippikoulutyö; leirit, retket sekä muut erikseen sovitut tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätös nro 124 tietyiltä hengellisen työn
viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista.

Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2019 alkaen. Virka kuuluu vaativuusryhmään 502. Viran täyttämisessä
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Hakijan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu
jäsen.

Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun ke 17.04.2019 klo 16.00-19.00 myöhemmin ilmoitet-
tavassa paikassa Lahdessa.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa ma 15.04.2019 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta
www.lahdenseurakunnat.fi / info ja asiointi / Avoimet työpaikat löytyvä hakulomake.

Tiedusteluihin vastaa johtava diakoniatyöntekijä Sinikka Virolainen 044-7191 412 ja kirkkoherra Sari
Kuirinlahti 044-7191 216.