(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija
Lahden seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2018

Lahden seurakuntayhtymä hakee

Diakonian viranhaltijaa

1.1.2019 alkaen

 

Diakonian virka (278) on keskeinen virka diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikössä. Viran hoitaja on vapaaehtoistyön johtava viranhaltija. Viran hoitajalla on neljä alaista ja vapaaehtoistyöntekijöitä noin 70. Viran haltija vastaa esimiestehtävän lisäksi Palvelevan puhelimen toiminnasta, työn suunnittelusta, organisoinnista, kehittämisestä ja toteuttamisesta.

 

Viran haltijan tehtävänä on

- johtaa vapaaehtoistyön tiimiä (Marian kammari, Palveleva puhelin, mielenterveystyö ja 

   Missiokauppa)

- Palvelevan puhelimen toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus

- uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi ja koulutus

- yhteistyö muiden seurakuntien, hiippakunnan, kokonaiskirkon, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa

- leiri- ja retkitoiminta.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätös nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista.

Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2019. Virka kuuluu vaativuusryhmään 503. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Hakijan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun 2.10.2018.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 26.9.2018 klo 12.00 mennessä.