(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija
Kittilän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2018

Diakonian virkaan kuuluu työalavastuu monipuolisen diakoniatyön toteuttamisesta seurakunnassa. Haemme avoimeen virkaan oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa itsenäiseen työskentelyyn pystyvää diakonian ammattilaista. Työn painopisteinä ovat  mm. vapaaehtoiset, vanhukset, kotikäyntityö, taloudellinen avustaminen, yhteydet jumalanpalveluselämään ja diakoniakammari. Viranhaltijalta edellytetään mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssään.

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen ( Kirkon säädöskokoelma nro 124 1§ ) mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi ( AMK ) tai sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, sairaanhoitaja ( AMK ). Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja.

Virkaan valittavan on oltava Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen ( T-lomake ) esittämistä. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaisen tutkinnon suorittanut täyttää viran kelpoisuusehdot.

Virka täytetään 1.10.2018 alkaen. Viran palkkaus vaativuusryhmä 502 ( 2330,34 €)