(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija, määräaikainen
Kangasalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.9.2019

Diakoniksi Kangasalle

Kangasalan seurakunnassa on seitsemän diakonian virkaa. Etsimme nyt 70% diakonian virkaan henkilöä opintovapaan ajaksi ajalle 1.11.2019 - 31.12.2020.

Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja ja ammatillista osaamista. Diakoniatyön moninaisuus vaatii itsenäistä mutta kuitenkin vuorovaikutukseen perustuvaa työotetta, sekä valmiutta tehdä arvostavaa yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää kattavaa ymmärrystä yhteiskunnan palvelujärjestelmästä sekä kykyä hyödyntää sitä joustavasti asiakkaan tilanteesta riippuen.

Diakonimme kohtaavat seurakuntalaisia eri tilanteissa: kodeissa, laitoksissa, seurakunnan omissa tapahtumissa sekä vastaanottotilanteissa. Erityisesti haluamme nyt vahvistaa seurakuntalaisten henkilökohtaisia kohtaamisia esimerkiksi kotikäynneillä. Olemme organisaatio, jossa työntekijöille tarjotaan mahdollisuus myös ammatilliseen kasvuun. Toivomme, että oletkin asenteeltasi joustava - muutos on sinulle mahdollisuus, ei uhka.

Edellytämme myös valmiutta ja halukkuutta ilta- ja viikonlopputyöhön. Diakoniatyöntekijöiden tehtävänkuvaan kuuluvat myös rippikoulutyö, leirit ja retket.

Virkapaikka on Myllystenpohjantie 2. Työssäsi tarvitset oman auton, sillä Kangasala on laaja kaupunki.

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmässä 502. Peruspalkka ilman vuosisidonnaista osaa on 2345,76€.

Pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Otamme valinnassa huomioon myös opintojensa loppuvaiheessa olevat hakijat. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkaan haetaan kirkkoHR:n sähköisellä hakemuksella. Ilmoitusten tulee olla perillä viimeistään 6.10.2019 klo 14.00.

Haastattelut pidetään 10.10.2019, haasteluihin kutsutaan erikseen.

Lisätietoja antaa puhelimitse johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen 27.9.19 klo 14.30 -15.30, puh. 040 309 8040.