Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja
Tampereen seurakuntayhtymä

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021

TERVETULOA TÖIHIN
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymään

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, jolla on merkitystä.
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on edelläkävijä monissa kirkollisissa hankkeissa. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja seurakuntalaisten ja tamperelaisten palvelemiseen.

Nyt haemme
Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajaa vakinaiseen virkaan

Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja johtaa Tampereen ev.lut. seurakuntien diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikköä, joka toimii kaupungissa elävien ihmisten kanssa, jotta he kokisivat kirkon itselleen merkitykselliseksi ja saisivat tarvitessaan seurakunnasta apua, tukea ja turvaa. Ohjaavia arvoja ovat universaaliin ihmisarvoon perustuva oikeudenmukaisuus, tulevaisuuteen armon ja toivon varassa luottava kristillisyys, ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava rohkeus sekä toimiminen yhdessä osana luomakuntaa ja maailmanlaajuista ihmisyhteisöä.

Yksikkö hoitaa tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa diakonian ja yhteiskuntavastuun sovittuja tehtäviä, joiden ydinprosessit määritellään vuosittain yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vuoden 2021 suunnitelmassa ydinprosesseiksi on määritelty aineellinen apu, ulkopuolisuuden ehkäiseminen, vapaaehtoisuuden edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yksikkö vastaa Mummon Kammarin ja Ruokapankin toiminnoista sekä koordinoi yhtymässä mm. diakonista vapaaehtoistyötä, perhe- ja nuorisodiakoniaa, työllistymisen tukemista, monikulttuurista työtä, yhteiskunnallista työtä, erilaisia yhteiskuntavastuun kysymyksiä sekä yhtymän hanketoimintaa.
Yksikössä työskentelee tällä hetkellä noin 40 työntekijää. Johtaminen toteutetaan jaetun valmentavan johtamisen periaatteella. Yksikön johtotiimiin kuuluu johtajan lisäksi neljä lähiesimiestä, joista kukin ohjaa yhtä ydinprosessia.

Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan keskeisimpiä tehtäviä on
- vastata seurakuntayhtymän yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, kehittämisestä ja viestinnästä seurakuntaelämän edistämiseksi tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien ja Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän kanssa
- vastata yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä
talousarvioesityksen laatimisesta ja toteutumisesta
- valmistella ja esitellä yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävät toimialansa asiat
ja vastata päätösten toimeenpanosta
- käyttää läsnäolo- ja puheoikeutta yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksissa erityisesti oman toimialansa asioita käsiteltäessä
- kehittää yhteistyötä kaupungin, järjestöjen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajalla tulee olla teologinen tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Häneltä edellytetään laaja-alaista perehtyneisyyttä kirkon diakoniaan ja yhteiskuntavastuuseen sekä alalla saavutettua riittävää työkokemusta sekä soveltuvuutta johtamistehtävään.
Tehtävä edellyttää innovatiivista työotetta, hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja, seurakuntahallinnon ja taloushallinnon osaamista sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Eduksi katsotaan hanketoiminnan ja erilaisten hankerahoitusmahdollisuuksien tunteminen.
Viran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mukaan, minkä lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 5.3.2021 klo 16.00.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.8.2021 alkaen.

Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valittavan on toimitettava seurakuntien työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus työkelpoisuudesta. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan esimiehenä toimii yhtymäjohtaja.

Lisätietoja antavat yhtymäjohtaja Tapani Rantala, tapani.rantala@evl.fi, 0400 276679, puhelinaika ti 16.2. klo 15-17 ja tuomiorovasti Olli Hallikainen, olli.hallikainen@evl.fi, 050 544 7111, puhelinaika to 25.2. klo 14-15.
Hakuun liittyvät haastattelut ovat haastatteluun kutsuttaville viikolla 11.
Tavoitteena on tehdä valintapäätös yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 22.4.2021.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot