Diakonian ja erityistyöalojen johtaja
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2021

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonian ja erityistyöalojen johtajan virka.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on diakonian ja erityistyöalojen yksikkö, johon kuuluvat diakoniatyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito sekä oppilaitos- ja kansainvälinen työ. Diakonian ja erityistyöalojen yksikköä johtaa diakonian ja erityistyöalojen johtaja, jonka virkapaikka on Mikkelin seurakuntakeskuksessa.

Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksen toimialue on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) alue sekä Pieksämäen ja Joroisten kunnat. Sairaalasielunhoito sijoittuu erityisesti Mikkelin keskussairaalaan ja Moision sairaalaan. Oppilaitos- ja kansainvälinen työ toimii Mikkelissä opiskelevien suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden parissa. Sen piirissä ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Mikkelin kampus, Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Suomen nuoriso-opisto ja Mikkelin yliopistokeskus.

Diakonian ja erityistyöalojen johtajan tehtäviin kuuluvat:
-Diakoniatyön, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon sekä oppilaitos- ja kansainvälisen työn johtaminen ja kehittäminen
-Johtavan diakoniatyöntekijän, perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöiden, sairaalasielunhoitajien ja oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastorin esimiehenä toimiminen
-Virkaan liittyvien hallinnollisten asioiden hoitaminen
-Diakonian ja erityistyöalojen talous- ja toimintasuunnittelu sekä suunnitelmien toteutumisen valvonta
-Diakonian ja erityistyöalojen viestinnän kokonaisuudesta vastaaminen
-Henkilöstön osaamisen kehittämisestä huolehtiminen alaistensa osalta
-Verkostoyhteistyö paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa
-Yhteyksien hoitaminen sopimuskumppaneihin

Kelpoisuutena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virka edellyttää erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Odotamme virkaan valittavalta hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja, seurakunnan hallinnon hyvää tuntemusta, kannustavaa ja kehittävää työotetta sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsotaan johtamiskoulutus tai -kokemus, riittävä kirkon ja seurakuntien toiminnan sekä virkaan kuuluvien työalojen tuntemus. Rekrytoinnissa käytetään soveltuvuusarviointia.

Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 603, lisäksi vaativuusosa). Peruspalkan (3.859 €) lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Virka täytetään 1.6.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti 5.2.2021 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-järjestelmässä osoitteessa https://www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat.

Alustava aikataulu: haastatteluihin valituille ilmoitetaan viikolla 6, haastattelut 18.2.2021, soveltuvuusarvioinnit viikolla 8. Päätös valinnasta tehdään 16.3.2021.

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Hilveliisa Ukkonen, hilveliisa.ukkonen@evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1414299
  • Tehtäväalue:
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Mikkeli, Etelä-Savo, Mikkeli