(Poistunut julkaisusta)

Diakonian asiantuntijan virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

Jyväskylän seurakunnassa on uudelleen haettavana diakonian asiantuntijan virka.

Viran pääasiallinen sisältö on seuraava:

Asiantuntija toimii diakoniatyön ylimpänä sisältöjohtajana Jyväskylän seurakunnassa. Hän vastaa työalansa toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä koko seurakunnan alueella sekä toimii ensisijaisena työalan yhteyshenkilönä muiden seurakuntien ja kokonaiskirkon suuntaan. Asiantuntija seuraa työalansa yleistä kehitystä niin itsenäisesti kuin osallistumalla työalan seminaareihin ja koulutuksiin sekä huolehtii tarpeellisen koulutuksen järjestämisestä Jyväskylän seurakunnassa. Hänen osaamistaan voidaan hyödyntää myös yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävissä koulutuksissa ja projekteissa.

Asiantuntija tekee verkostotyötä diakoniatyötä sivuavien kirkollisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Hän myös toimii Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä Jyväskylän seurakunnassa.

Asiantuntija tarjoaa asiantuntija-apua niin aluekappalaisille kuin yhteistoiminta-aluekohtaisille diakoniatiimien koordinaattoreille ja tarvittaessa tiiminvetäjälle liittyen työalan henkilöstön johtamiseen, rekrytointiin, työvuorosuunnitteluun, koulutukseen, jne. esimiestyöstä nouseviin kysymyksiin.

Asiantuntija osallistuu toiminnallisen johtoryhmän (TOJOn) kokouksiin ja esittelee oman työalansa asiat siellä (poisluettuna alueseurakuntien toiminnalliset asiat, joista esittelyvastuu kuuluu aluekappalaiselle). Asiantuntija valmistelee ja johtaa työalan kaikkien työntekijöiden kokouksia ja yhteistoiminta-aluekoordinaattorien kokouksia. Asiantuntija valmistelee omaan työalaansa liittyvät asiat ja osallistuu kutsuttuna niiden käsittelyyn Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kokouksissa. Hän osallistuu Yhteisen seurakuntatyön toimialojen kokouksiin ja esittelee kirjallisesti oman työalansa asiat niissä. Asiantuntija vastaa oman vastuualueensa työalapalavereiden pitämisestä. Asiantuntija toimii omassa erityistehtävässään työtiiminsä toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden täyttämiseksi.

Asiantuntija osallistuu seurakunnan jumalanpalveluselämään.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen 24.1.2017 (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 § mukainen diakonin pätevyys, kuitenkin siten, että saman päätöksen 8 § mukaisesti kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen vastaavaan virkaan. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan kelpoisena voidaan pitää myös henkilöä, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon diakoniaan liittyviä opintoja seuraavasti:

1) Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2) Diakonian alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
3) Diakonian alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
4) Diakonian alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

Virkaan valittavan on lisäksi oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka on sijoitettu Yhteisen seurakuntatyön yksikköön, esimiehenä toimii mission ja palvelun tiimin tiiminvetäjä (tai vaihtoehtoisesti yhteisen seurakuntatyön johtaja, mikäli diakonian asiantuntija myöhemmin nimetään itse tiiminvetäjäksi); virkapaikka on Jyväskylän seurakunnan toimitalo, Tellervonkatu 5.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Mission ja palvelun tiimin esimies Ulla Klemettinen puh. 0503409889, ulla.klemettinen@evl.fi ja Yhteisen seurakuntatyön vt. johtaja Eivor Pitkänen, puh. 050 5900 265, eivor.pitkanen@evl.fi. Hakemukset jätetään sisäisen rekrytointipalvelumme kautta 24.1.2020 klo 15.00 mennessä. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijan tulee olla käytettävissä haastatteluun maanantaina 27.1.2020 klo 13-16.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta ja tukipalveluista. Seurakunnan toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä joistain erityistyömuodoista vastaa Yhteinen seurakuntatyö (YST). Tehtävä sijoittuu Yhteisen seurakuntatyön Missio- ja palvelutiimiin. Lähiesimies on omassa tiimissä. Yhteisen seurakuntatyön vt. johtaja on rovasti Eivor Pitkänen virkapaikkana on Tellervonkatu 5.