(Poistunut julkaisusta)

Diakonia työntekijä
Roihuvuoren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.12.2018

Roihuvuoren seurakunta etsii uutta työntekijää vakiinnuttamaan meneillään olevassa (2017–19) diakoniaprojektissa aloitetut hankkeet osaksi seurakunnan diakonian perustoimintaa. Vuonna 2020 viranhaltijan tehtävät laajenevat kattamaan muut yleisen diakoniatyön tehtävät, joihin sisältyy myös osallistuminen yleiseen seurakuntatyöhön, rippikoulutyöhön ja erilaisten tapahtumien toteuttamiseen.

Projektin kärkihanke on Ole hyvä -palvelu, joka tarjoaa ns. keikka-apua ikäihmisille yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen sekä SPR:n kanssa. Viran tehtäviin kuuluu keikka-avun koordinointi ja vapaaehtoisten koulutus sekä palvelun laajenemismahdollisuuksien kartoittaminen tukemaan myös nuoria perheitä. Palvelun menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä it-taitoja, sillä vapaaehtoistehtäviä koordinoidaan nettityökalun avulla.

Projektiin kuuluu lisäksi seurakunnan toiminnan suunnittelua, organisointia ja toteuttamista uudella Kruunuvuorenrannan asuinalueella yhteistyössä Laajasalon yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Arvostamme kykyä toimia luontevasti eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa, rohkeutta kehittää työtä sekä joustavuutta ja yhteistyötaitoja.

Pätevyysvaatimuksena on diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 503 mukainen (peruspalkka 2442,58). Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6§ mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 1.2.2019. Haastattelut pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Virka on otettava vastaan 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.
Hakemus ja cv viimeistään 1.2.2019 klo 15 mennessä joko osoitteeseen Roihuvuoren seurakunta/Diakonian virka, Reposalmentie 13, 00840 Helsinki tai sähköpostitse, pekka.kaskinen@evl.fi. Hakemukseen ei tarvitse liittää tutkinto- tai työtodistuksia, ne pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätietoja antavat 10.1.2019 eteenpäin projektityöntekijä Miska-Maria Välimäki, p. 050 379 8875, miska-maria.valimaki@evl.fi ja diakoniatyöntekijä Kristiina Selin, kristiina.selin@evl.fi, p. 050 380 1576, sekä 30.1.–31.1.2019 kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, p. 050 437 2144.