(Poistunut julkaisusta)

Diakoni
Ypäjän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

DIAKONIAN VIRKA

Ypäjän seurakunnassa on 01.11.2019 mennessä haettavana osa-aikainen (60 %) diakonian virka.  

Pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan kelpuuttava tutkinto.  Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES  vaativuusryhmässä 502.  Virka täytetään 1.1.2020 alkaen.

Etsimme yhteistyökykyistä, vuorovaikutustaitoista ja työhönsä motivoitunutta henkilöä pienen seurakunnan diakoniatyöhön vastaamaan työn nykyajan haasteisiin.  Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputöitä sekä osallistuminen rippikoulutyöhön. Työssä tarvitset oman auton.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja RRL 6 § 2 mom. mukainen rekisteriote.  Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Vesa Parikka puh.040-804 9251,e-mail: vesa.parikka@evl.fi.

Hakemukset tulee toimittaa liitteineen   (CV ja keskeiset todistusjäljennökset)  perjantaihin 01.11.2019 mennessä osoitteeseen Ypäjän seurakunta, Kirkkoneuvosto, Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä tai sähköpostitse ypaja.srk@evl.fi.   Haastattelut järjestetään to 7.11. iltapäivällä.