(Poistunut julkaisusta)

Diakoni
Alajärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2018

Diakonian virkaan kuuluu työalavastuu monipuolisen diakoniatyön toteuttamisesta seurakunnassa. Haemme avoimeen virkaan oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa itsenäiseen työskentelyyn pystyvää diakonian ammattilaista. Työn painopisteinä ovat mm. vapaaehtoiset, vanhukset, kotikäyntityö, taloudellinen avustaminen sekä yhteydet jumalanpalveluselämään. Viranhaltijalta edellytetään mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssään.

Tehtävää vaaditaan piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto (AMK). Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virka täytetään 1.11.2018 alkaen. Viran palkkaus vaativuusryhmä 502.

Lisätietoja antavat:

diakoni Hille Heinola, 0405572958

kirkkoherra Ari Auranen, 044 7829388