(Poistunut julkaisusta)

Diakon
Karleby sv. församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.4.2019

På grund av tjänstledighet söker vi en vikarie för den ena diakontjänsten på 100% för tiden 1.5 2019 - 5.2 2020.
Vi förväntar oss att du vill arbeta bland människor och hjälpbehövande med många olika behov. Till uppgifterna hör också en del förkunnelse. Du behöver kunna samarbeta med både anställda, frivilliga medarbetare och aktörer inom den lokala sociala sektorn.

Vi förväntar oss att du har den av biskopsmötet 13.9.2005 föreskrivna utbildningen, men också formellt obehöriga kan komma ifråga. Dessutom skall tjänsteinnehavaren vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Avlöning enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal i kravgrupp 502.
Den som väljs till tjänsten bör före tillträde uppvisa godkänt läkarintyg och straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i strafflagen.

Närmare uppgifter ger diakon Frida Laakso, frida.laakso@evl.fi, tfn 050 3147 286 eller kyrkoherde Per Stenberg, per.stenberg@evl.fi, tfn 050 3147 310