(Poistunut julkaisusta)

Diakon
Ingå församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2018

Vill du bli diakonitjänsteinnehavare i Ingå? Ingå församling är en livlig tvåspråkig landsbygdsförsamling i Västra Nyland med c. 3 900 församlingsmedlemmar.  Tjänsten tillträds 1.12.2018 eller enligt överenskommelse. Möjlighet till tjänstebostad finns.

Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. Språkkrav enligt Ingå församlings språkstadga (goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska). Tjänsten är en heltidstjänst och lön utbetalas enligt kravgrupp 502 i KyrkTAK.

Tjänsteställe: Gamla prästgården i Ingå centrum.

Till ansökan bifogas CV eller meritförteckning.  Den som väljs till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Ansökningarna riktas till kyrkorådet i Ingå församling (PB 5, 10211 Ingå) senast den 28.9.2018. Intervjuerna ordnas under vecka 41.

För mera information kontakta kyrkoherde Tom Sjöblom (tel. 040 485 1045; e-post: tom.sjoblom@evl.fi). Ingå församling är en rökfri arbetsplats.

Ingå församling