Diakon/diakonissa

Ekenäsnejdens svenska församling