(Poistunut julkaisusta)

Datasystemchef
Kirkkohallitus, Talousosasto, Tietohallintoyksikkö

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2019

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Vi söker en

DATASYSTEMCHEF

till Kyrkostyrelsens enhet för dataadministration vid verksamhetsstället i Helsingfors. Enheten utvecklar och upprätthåller kyrkans gemensamma nationella ICT-tjänster samt ansvarar för projektkansliet. För en fast anställning i arbetsavtalsförhållande söker vi en datasystemchef vars huvuduppgift är att utveckla kyrkans gemensamma ICT-tjänster. Datasystemchefen fungerar också som förman för sitt team.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och utmanande arbete där du i ett trevligt team kan utveckla kyrkans informationssystem. Vi tillämpar flexibla arbetstider och har möjlighet till distansarbete. Arbetsuppgifternas innehåll preciseras utgående från den sökandes kompetens och intresse.

Vi söker dig som
• har bevisad erfarenhet av
o underhåll av informationssystem och ICT-infrastruktur
o att utveckla ICT-arkitektur
o att administrera tjänster i en multileverantörsmiljö
• kan utveckla tjänster, hitta nya utvecklingsområden och se deras ekonomiska möjligheter
• har förmåga och vilja att snabbt tillägna dig nya saker och anpassa dig till förändringar
• har tillräcklig erfarenhet av och vill utvecklas inom följande delområden:
o M365
o administration av identiteter och användarrättigheter
o lösningar för datacenter
o Windows, Linux
o Databaser: SQLServer, Oracle
• har chefs- och projektkunskaper
• kan och vill arbeta med olika leverantörer

Som merit räknas
• kunnande inom datatrafik
• SAP-kunskaper
• upphandlingserfarenhet

Vi önskar att du kan hantera stora helheter. Du är initiativrik, innovativ och kan se nya lösningar. Du kan också dokumentera arbetets resultat. I chefs- och teamarbetet behövs goda interaktions- och kommunikationsfärdigheter samt förmåga att arbeta i grupp.

För uppgiften krävs lämplig högre högskoleexamen eller motsvarande teoretisk kunskap och tillräcklig arbetserfarenhet. Vi förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Arbetsuppgifterna förutsätter resor i hemlandet i någon mån.
Befattningen inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet (totallön 4591,92–5280,71 euro). Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Sex (6) månaders prövotid kan tillämpas.
Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast måndagen den 18 februari 2019 kl. 16.00
Frågor besvaras av dataadministrationschef Jukka Tamminen (050 559 0528 eller jukka.tamminen@evl.fi).