(Poistunut julkaisusta)

CRM-asiantuntija
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2018

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.


Aalto-yliopiston kumppanuuksien ja yritysyhteistyön palveluihin kuuluu yrityssuhteet, varainhankinta, alumnisuhteet, ura- ja rekrytointipalvelut sekä näitä tukeva CRM ja analytiikka.Etsimme joukkoomme


CRM-asiantuntijaa


vahvistamaan CRM:n ja analytiikan tiimiä sekä edistämään CRM-kokonaisuuden käytännön toteutusta yliopistossa.


Tehtävään kuuluvat CRM-järjestelmän pääkäyttäjän tehtävät, järjestelmän kehitys- ja integraatioprojektien toteutus, yhteydenpito projektin toimittajiin ym. ulkoisiin ja sisäisiin sidostyhmiin sekä CRM-järjestelmän koulutus sisäisesti.


Tehtävään kuuluvat myös tiedonhallinnan tukipalvelut kumppanuuksien ja yritysyhteistyön palveluissa sekä erityisesti CRM-järjestelmään integroidun alumnitoiminnan datanhallinnan kehittäminen yhdessä sisäisten sidosryhmien kanssa ja heitä palvellen.


Tehtävä edellyttää CRM-prosessien ja kehityksen eri osa-alueiden hallintaa ja ymmärrystä sekä vahvaa CRM-tietokantaosaamista. Kansainvälinen ulottuvuus on kasvava osa työtä; asiantuntija hoitaa työtehtäviään yhteistyössä yliopiston yritysyhteistyö-, alumni- sekä lahjoittajasuhdetiimien kanssa.


Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää


  • Näyttöjä vahvasta CRM- ja tietokantaosaamisesta sidosryhmätoiminnassa
  • CRM:n prosessi- ja kehitystuntemusta
  • Erinomaista tuntemusta Microsoft Dynamics CRM -järjestelmästä ja sen konfiguroinnista
  • Kokemusta vastaavista IT-järjestelmäprojekteista
  • Korkeakoulututkintoa
  • Erinomaisia neuvottelu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi
  • Halukkuutta ja kykyä kontaktien ja verkostojen luomiseen sekä Aalto-yliopiston toimintaympäristön tuntemista
  • Asiakaspalveluorientoituneisuutta
  • Systemaattista ja analyyttista työotetta
  • Kykyä jäsentää laajoja kokonaisuuksia ja muuttuvia tilanteita

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkentän vahvasti kumppanuuksia ja yritysyhteistyötä kehittävässä Aalto-yliopistossa, työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen


Tehtävä täytetään toistaiseksi 19.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa CRM:n ja analytiikan päällikkö Ville Krannila, puh. +358 50 384 9037, tavoitettavissa torstaina 18.10.2018 klo 13–15 sekä tiistaina 23.10.2018 klo 14–16.


Lähetä hakemuksesi sähköisesti 31.10.2018 mennessä alla olevan linkin kautta. Liitä hakemukseesi liitetiedostona myös CV ja avoin hakemuskirje.