(Poistunut julkaisusta)

CRM-asiantuntija
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2018
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston kumppanuuksien ja yritysyhteistyön palveluihin kuuluu yrityssuhteet, varainhankinta, alumnisuhteet, ura-ja rekrytointipalvelut sekä näitä tukeva CRM ja analytiikka.

Etsimme nyt joukkoomme CRM-asiantuntijaa

vahvistamaan CRM:n ja analytiikan tiimiä sekä edistämään CRM-kokonaisuuden käytännön toteutusta yliopistossa.

Tehtävään kuuluu CRM-projektien toteuttaminen sekä yliopiston eri yksiköiden CRM-tarpeisiin vastaaminen CRM ja analytiikan päällikön, CRM-strategian sekä ohjausryhmän määrittelemien tavoitteiden sekä aikataulun mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös raportointipyyntöihin ja välittömiin kehityspyyntöihin vastaaminen priorisoidussa järjestyksessä sekä erityisesti yliopiston alumnitoiminnan tietojärjestelmän kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa ja heitä palvellen.

Tehtäviin kuuluu myös CRM-prosessikehitystä sisäisten asiakasryhmien kanssa sekä yhteydenpito projektin muihin ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin, henkilöstön koulutustarpeiden arviointi ja koulutuksien suunnittelu ja toteutus.

Tehtävä edellyttää CRM-prosessien ja kehityksen eri osa-alueiden hallintaa ja ymmärrystä. Kansainvälinen ulottuvuus on kasvava osa työtä ja asiantuntija hoitaa työtehtäviään yhteistyössä yliopiston yritysyhteistyö, alumni- sekä lahjoittajasuhdetiimien kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
• Ylempää korkeakoulututkintoa
• CRM:n prosessi- ja kehitystuntemusta
• Projektihallinta- ja johtamisosaamista
• Kokemusta vastaavista IT-järjestelmäprojekteista
• Näyttöjä CRM- ja tietokantaosaamisesta sidosryhmätoiminnassa
• Systemaattista ja analyyttista työotetta sekä kykyä saattaa hankkeet loppuun
• Erinomaisia suullisia sekä kirjallisia neuvottelu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi
• Halukkuutta ja kykyä kontaktien ja verkostojen luomiseen sekä Aalto-yliopiston toimintaympäristön tuntemista
• Asiakaspalveluorientoituneisuutta
• Kykyä jäsentää laajoja kokonaisuuksia ja muuttuvia tilanteita

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkentän vahvasti kumppanuuksia ja yritysyhteistyötä kehittävässä Aalto-yliopistossa, työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.5.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa CRM:n ja analytiikan päällikkö Ville Krannila puh. +358 50 384 9037, perjantai 16.2.2018 klo 13-15, torstai 22.2.2018 klo 14-16.

Pyydämme hakemukset sähköisesti 1.3.2018 mennessä alla olevan linkin kautta. Liitä hakemukseesi liitetiedostona myös CV ja avoin hakemuskirje.