(Poistunut julkaisusta)

Controller
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Tehtävän kuvaus

Haemme nyt talous- ja suunnittelupalveluumme tukipalveluiden controlleria vakituiseen toimeen.

Talous- ja suunnittelutiimissämme työskentelee asiantunteva joukko taloussuunnittelijoita, toiminnansuunnittelijoita ja laskenta-asiantuntijoita tuottaen palveluita toimialan kolmelle palvelukokonaisuudelle: perhe- ja sosiaalipalveluille, terveys- ja päihdepalveluille ja sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluille sekä hallinnolle.

Helsingin sote toimialan Tukipalvelut on osa hallinnon palvelukokonaisuutta. Tukipalvelut jakautuu viiteen yksikköön, jotka ovat kuljetus-, tila-, aula- ja kumppanuuspalvelut sekä turvallisuus ja riskienhallinta. Tukipalvelujen kokonaisuutta johtaa tukipalvelupäällikkö ja jokaisella yksiköllä on oma päällikkönsä. Suuri osa asiakasyksiköille kohdennetuista tukipalveluista hankitaan ostopalveluina pitkäaikaisilta sopimuskumppaneilta tai muilta ulkoisilta palveluntuottajilta.

Controllerina olet keskeisessä roolissa toimialatasoisen analysoinnin, raportoinnin ja ennustamisen toteutuksessa sekä sen edelleen kehittämisessä. Toimit tiiviissä yhteistyössä tukipalveluiden päälliköiden ja asiantuntijoiden sekä eri palvelualueiden suunnittelijoiden ja muun hallinnon kanssa.

Tärkeimmät vastuualueesi ovat:
- analyysien ja johtopäätösten laatiminen tukipalveluiden talousjohtamisen tueksi
- vahva asiantuntijuus (controller) talouden ja palvelutuotannon seurannassa tukipalvelujen päälliköiden ja asiantuntijoiden tukena
- tiivis yhteistyö palveluntuottajien kanssa, uusien raportointi- ja toimintakäytäntöjen luominen kustannusten seurantaan
- luotettavan tiedon tuottaminen palvelujen käytöstä ja hinnoista asiakasyksiköille ja päälliköille
- osallistuminen sopimusneuvotteluihin sekä tietoaineistojen muokkaaminen käytettäviksi toiminnan ja talouden seurantaan.

Meillä pääset tekemään valtakunnallisestikin merkittävää, näkyvää työtä. Suurena toimijana annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen. Meillä on hyvä yhteishenki, jonka eteen, samoin kuin toistemme auttamiseksi teemme kaikki töitä. Tiimimme vahva asiantuntijuus tarjoaa sinulle vankan kollegiaalisen tuen ja oman osaamisesi kehittymisen mahdollisuuden.

Haastattelut toteutetaan keskiviikkona 10.2. klo 8.00-11.30 ja torstaina 11.2. klo 11.30-16.00 välisinä aikoina.

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset kokemusta ja näkemystä controllerina toimimisesta mielellään palvelusektorilla. Julkishallinnon tunteminen ei ole välttämätöntä, mutta nopeuttaa sisään pääsyä tehtävään ja organisaatioomme. Lisäksi odotamme sinulta:
- soveltuvaa ylempää kaupallista korkeakoulututkintoa
- vahvaa analyyttisyyttä ja numerotarkkuutta
- aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta
- erinomaisia yhteistyötaitoja
- kykyä koostaa selkeitä visuaalisia raportteja
- hyviä tietoteknisiä valmiuksia: perustalousjärjestelmien lisäksi (meillä on käytössä SAP ja BO) hyvää Excelin hallintaa. Lisäksi eduksi katsomme BI-osaamisen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

tukipalvelupäällikkö Ulla Vuolle, p. 09 310 33928 perjantaina 22.1. klo 14.00-16.00 ja perjantaina 29.1. klo 9.00-11.00, ulla.vuolle@hel.fi .

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi