(Poistunut julkaisusta)

Controller
Kyrkostyrelsen

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.10.2019

Till vårt team i Helsingfors söker vi en

CONTROLLER

Den ekonomiska expert vi söker inrättar en ny controllerfunktion vid Kyrkans centralfond och deltar därefter i styrningen och utvecklingen av verksamheten samt producerar ekonomisk information för Kyrkans centralfonds olika planeringsenheter.

Controllern är underställd direktören för Kyrkans centralfond.

Vi förväntar oss att du har gedigen kunskap om ekonomiförvaltning och att du har tidigare bevisad erfarenhet av controlleruppgifter i krävande verksamhetsmiljöer. Du har god samarbetsförmåga och klarar av även krävande situationer under press. Du kan hitta nya utvecklingsobjekt och se deras ekonomiska möjligheter och konsekvenser. Du tillägnar dig snabbt nya saker och har beredskap för förändring. Vi erbjuder ett omfattande och utmanande uppgiftsfält när det gäller att utveckla ny verksamhet.

En förutsättning för uppgiften är lämplig högre högskoleexamen (t.ex. ekon.mag.) samt arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter. Dessutom förutsätter vi gedigna Excelkunskaper.

Av controllern förväntar vi oss också
• erfarenhet av att utveckla bokslutsprocesser och bokslutsanalyser
• erfarenhet av utveckling av rapporteringssystem
• erfarenhet av utveckling av planeringssystem
• förmåga att samtidigt hantera flera omfattande helheter
• initiativförmåga, innovativt arbetssätt och förmåga att gestalta nya lösningsmodeller
• god social kompetens, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i grupp

Som merit räknas
• erfarenhet av intern revision eller revisionsuppgifter
• kunskaper i svenska

Anställningen inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet (totallön 4273,24 – 4914,23 euro/mån.). Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen https://evl.fi senast den 1 november 2019.
Förfrågningar besvaras av direktören för Kyrkans centralfond Leena Rantanen, antingen per e-post (fornamn.efternamn@evl.fi) eller per telefon (050 5675 372, telefontiderna ons. 23.10 kl. 9 –15 och tis. 29.10 kl. 14–17).