(Poistunut julkaisusta)

Controller
Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymä, Johannes församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2019

Vi söker nu till vårt arbetslag en controller för att stärka vår förvaltning och ekonomi samt handha förvaltningen av församlingen närstående stiftelser.

Controllern är medlem i församlingens ledningsgrupp och ansvarar helhetsmässigt för hur ekonomin, personalförvaltningen och den övriga förvaltningen löper. Till uppgifterna hör bl.a. att leda processen kring budgetering och uppföljning av ekonomin, att sköta kontakterna till kapitalförvaltningen och närstående sammanslutningar. Också den avtalsmässiga och ekonomiska delen av Johanneskyrkans uthyrningsverksamhet ingår. Controllern, som är förman för kanslipersonalen, jobbar i nära samarbete med samfällighetens ekonomikontor och församlingens ekonomiutskott. Kyrkoherden är förman.

Vi förutsätter att du har en för uppgiften lämlig utbildning, gedigen ekonomisk brancherfarenhet och att du är konfirmerad och hör till kyrkan. Grundlönen är 3047,09 €/månad på vilken kan betalas upp till 15 % årstillägg beroende på arbetserfarenhet. Till det kommer skild ersättning för stiftelseförvaltningen. Arbete inleds enligt överenskommelse under höstterminen.

Mera info och formulär för ansökan finns på https://rekry.evl.fi fram till den 15.8.2019. Intervjuerna sker i augusti. För tilläggsinformation kontakta kyrkoherde Johan Westerlund tfn 050 521 3573 20.6 kl. 9-12 eller 5.8. kl. 10-15.