(Poistunut julkaisusta)

Controller
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2018

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.


Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu, jolle on myönnetty ensimmäisenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna alansa tärkeimmät kansainväliset laatuakkreditoinnit. Kauppakorkeakoulun innovatiiviseen yhteisöön kuuluu noin 3500 opiskelijaa ja henkilöstöä 400.


Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun haetaan nyt


Controlleria


määräaikaiseen työsuhteeseen aikavälille 1.10.2018 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2020.

Controller


 • vastaa Kauppakorkeakoulun kahden laitoksen taloushallinnosta (mukaan lukien budjetointi, ennusteen laatiminen ja toteumien seuranta) ja –ohjauksesta yhteistyössä laitosjohtajan kanssa.
 • vastaa laitoksien kirjanpidosta yhteistyössä sihteerien ja palvelukeskuksen kanssa.
 • vastaa useiden tutkimusprojektien taloushallinnosta (mukaanlukien budjetin laatiminen ja hakemusten valmistelu, hinnoittelu, raportointi sekä rahoittajan että yliopiston suuntaan, laskutukset ja tilintarkastus).
 • tukee laitosten johtoa ja henkilöstöä talousasioissa.
 • vastaa laitosten talous- ja hankintaprosessien toteutuksesta.
 • osallistuu koulun muihin taloustehtäviin tarpeen mukaan

Tehtävässä edellytetään


 • Itsenäisestä ja oma-aloitteista talousosaamista, vastuun kantamista omasta laitoksesta
 • oma-aloitteisuutta, hyvää organisointi- ja paineensieto-kykyä sekä kokonaisuuksien hahmottamiskykyä
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tietojen analysointiin ja tarkkuuteen
 • kykyä työskennellä yhteistyössä laitoksen/yksikön henkilökunnan, tiimin, oman matriisiorganisaation ja koulun/yliopiston muun palveluorganisaation kanssa.
 • talouden tietojärjestelmien käyttämistä ja uusien järjestelmien käytön omaksumista. Hyvät Excel-taidot ovat välttämättömiä.
 • Ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto yhdistettynä soveltuvaan työkokemukseen on myös mahdollinen.
 • sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme


 • monipuolista, vähintään kolmen vuoden työkokemusta taloushallinnosta, varsinkin tulosvastuullisen yksikön kontrolloinnista sekä kirjanpitosäännösten tuntemusta
 • hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä
 • oma-aloitteista osaamisen kehittämistä, laajentamista sekä syventämistä

Lisätietoja tehtävästä antaa talouspäällikkö Jussi Välimäki perjantaina 14.9 13-14, tiistaina 18.9 13-14 tai perjantaina 21.9 10-11, puh 0504615992(etunimi.sukunimi@aalto.fi ) .


Hae tehtävää 24.9.2018 mennessä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja mahdolliset muut selvitykset, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan tehtävään sekä mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.