(Poistunut julkaisusta)

Citrix-asiantuntija-tiiminvetäjä (komponenttivastaava)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.2.2021

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.
 

Haemme komponenttivastaavaa osaavaan ja mukavaan työyhteisöömme.
Komponenttivastaava työskentelee Loppukäyttäjän palvelut -yksikössä osana Mobiili- ja puhepalvelut -ryhmän virtualisointitiimiä. Komponenttivastaavan tehtävänä on vastata Valtorin työpöytä- ja -sovellusvirtualisointipalvelun tuottamisesta ja kehittämisestä.
Komponenttivastaava huolehtii oman vastuualueensa työnjohdosta ja resursoinnista yhdessä esimiehen kanssa, vastaa dokumentoinnista ja raportoinnista sekä osallistuu asiantuntijana kehitys- ja käyttöönottoprojekteihin. Tehtävään kuuluu myös kokonaisuuden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, yhtenäisten toimintatapojen ja mallien kehittäminen ja ylläpito, käytettävien tuotteiden elinkaaren hallinta, alihankkijoiden työn valvonta ja tuotteistukseen osallistuminen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää tietoja ja taitoja seuraavista osa-alueista:

Windows-palvelinkäyttöjärjestelmän tuntemusta, erilaisten virtualisointiteknologioiden, kuten Citrix virtual apps and desktops, VMware ESXi/vCenter ja MS Hyper-V, tuntemusta.

Hakijalta odotamme:
• tehtävään soveltuvaa koulutusta tai muuten hankittua osaamista
• citrix virtual apps and desktops -osaamista
• käytännön kokemusta ylläpito- ja konfigurointitehtävistä työpöytä- ja sovellus-virtualisointiympäristöissä
• kokemusta ja näyttöä virtualisointiympäristöjen suunnittelusta, asentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä asiakaslähtöisesti
• kokemusta ITIL:n mukaisen IT-toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä ja ITIL-prosessikehyksen tuntemista
• kokemusta työnjohto- tai projektijohtamis-/koordinointitehtävistä
• innostunutta ja aikaansaavaa työotetta sekä omistautunutta asennetta työtehtäviin ja asioiden läpivientiin sekä uusien asioiden opiskeluun
• hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa
• hyvää ongelmanratkaisukykyä ja oma-aloitteisuutta
• asiakaspalveluhenkisyyttä sekä motivoituneisuutta toimia määritetyssä tehtävässä
• näyttöjä aktiivisesta työskentelystä, yhteistyötaidoista ja dokumentointitaidoista
• perusosaaminen taloudesta ja tietoturvasta.

Luemme eduksi:
• Sertifioitua osaamista (esim. Citrix: CCA-V, CCP-V, CCA-N, ITIL, MCSA, MCSE, VMware)
• Citrix cloud, HPE SimpliVity ja PowerShell-osaamista
• Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
• Palveluhallinnan ja prosessien tuntemusta
• Sopimusosaamista sekä kokemusta moniasiakasympäristössä toimimisesta
• Aiempaa kokemusta projekteissa työskentelemisestä

Edut
• Ateriaetu
• Liikunta- ja kulttuurietu
• Laajat työterveyden palvelut
• Ergonomiset työvälineet ja erityistyölasit
• Työkokemuksen perusteella jopa 38 arkipäivää lomaa / vuosi
• Opiskelun palkallinen tuki 15 päivää / vuosi
• Joustavuus työajassa ja etätyössä

Palkkaus
Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 3759,10 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän mukaisella tavoitetasolla palkka keskimäärin 4500e/kk

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka määritetään valinnan yhteydessä, jokin Valtorin toimipiste. Esim. Helsinki, Hämeenlinna, Oulu. Tehtävän toivottu aloitus on 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 5.3.2021 klo 16:15 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-64-2021).

Lisätietoja tehtävästä antaa
Minna Mäkikangas
Ryhmäpäällikkö
p. 0295 504 633