(Poistunut julkaisusta)

Chef vid familjerådgivningscentralen Raseborg
Raseborgs kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2018

Raseborgs kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som 

Chef vid familjerådgivningscentralen Raseborg

Familjerådgivningscentralens grunduppgift är att inom centralens verksamhetsområde genom samtal och terapi stöda och hjälpa par, familjer och enskilda i svårigheter och kriser.

Tjänsten förutsätter

• högre högskoleexamen, som berättigar till prästtjänst, eller annan lämplig högre högskoleexamen

• utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska

• av den som väljs till tjänsten förutsätts Finlands evangelisk-lutherska kyrkas specialiseringsutbildning (60 studiepoäng) som kyrkans familjerådgivare eller förbindelse att avlägga sådan

Som merit räknas tidigare arbetserfarenhet av liknande uppgifter.

Lön: kravgrupp 602, KyrkTAK.

Tjänsten tillsätts 1.9.2018 eller ev. tidigare som semestervikariat. Vid tillsättningen tillämpas sex månaders prövotid. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Lämplighetstest kan användas vid utvärderingen av de sökande. Sökande bör för ev. intervjuer och lämplighetstest reservera följande datum: den 2 maj 2018 intervju i Pojo och den 3 maj 2018 lämplighetstest och intervju i Helsingfors.Den som väljs bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår torsdagen 26.4.2018 kl. 12.00. Ansökningarna inlämnas per post eller elektroniskt till direktionens ordförande Anders Lindström på adressen: Raseborgs kyrkliga samfällighet, Pb 68, 10601 Ekenäs eller anders.lindstrom@evl.fi

Närmare uppgifter ger
• direktionsordförande Anders Lindström, tfn 0400 527488
• ordförande för gemensamma kyrkorådet Pentti Raunio, tfn 050 3003683
• familjerådgivningscentralens chef Barbro Näse, tfn 044 3123505

Mera information om familjerådgivningscentralens verksamhet finns på:

www.raseborgfrgc.fi