NoHo / Strindberg logo

Chef, Restaurant Strindberg, Helsinki

NoHo / Strindberg