(Poistunut julkaisusta)

Chef för Medieproduktion, Svenska Yle
Yleisradio

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.3.2018

Svenska Yles avdelning för medieproduktion är en ambitiös och kreativ enhet som planerar och producerar Svenska Yles innehåll så att det når publiken i bästa möjliga form. Avdelningen testar modigt nya produktionssätt och teknologier, samtidigt som den upprätthåller och utvecklar kompetensen också på traditionella plattformar.

Eftersom chefen för Svenska Yles produktionsavdelning tar sig an andra uppgifter inom bolaget söker vi en

Chef för Medieproduktion

som har god kunskap om traditionell audiovisuell produktion, men också ett stort intresse för den digitala utvecklingen.

Som chef för produktionsenheten ansvarar du för att produktionerna, produktionstekniken, planeringen och kompetensen utvecklas så att det på bästa möjliga sätt stödjer Svenska Yles mål. Till ditt ansvarsområde hör också utvecklingen av våra arbetsmiljöer och arbetsredskap.

Avdelningen består av ungefär 70 medarbetare, som planerar och producerar Svenska Yles innehåll för tv, radio och webb. Du samarbetar också tätt med Yles övriga enheter och representerar Svenska Yle i frågor som gäller till exempel investeringar, fastighetsfrågor och distribution.

Du är medlem i Svenska Yles ledningsgrupp och ansvarar tillsammans med de övriga cheferna för att samarbetet mellan innehåll och teknologi blir allt djupare.

För uppgiften krävs :

  • gedigen kunskap om att producera bild och ljud
  • ett stort intresse för den digitala utvecklingen
  • erfarenhet av ledarskap
  • ett lösningsorienterat förhållningssätt och god samarbetsförmåga
  • god kommunikationsförmåga på båda inhemska språken

Vi värdesätter

  • erfarenhet av arbete i en redaktionell miljö
  • erfarenhet av ledarskap i lyckade förändringsprojekt

Vi erbjuder

  • en mångsidig uppgift med goda möjligheter att utveckla arbetsbilden och arbetet inom hela Svenska Yle
  • en tät och framåtriktad arbetsgemenskap
  • möjligheter att bli del av intressanta nätverk både inom Yle och internationellt

Vi erbjuder en tillsvidareanställning i Böle i Helsingfors, men du har medarbetare också på andra orter i Svenskfinland. Sista ansökningsdatumet är den 26 mars. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. På frågor svarar Svenska Yles direktör Marit af Björkesten tfn 09-14805396

Yle är Finlands public service-bolag, hela folkets Yle. Vi erbjuder alla finländare tjänster och innehåll via tv, radio och webben. Yle har fyra tv-kanaler, sex radiokanaler och ett omfattande utbud av tjänster och innehåll på webben. Svenska Yle står för hela det svenskspråkiga innehållet i tv, radio och på webben.