Chef för familjerådgivningen / Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet