Chef för familjerådgivningen - Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet