(Poistunut julkaisusta)

Business Solution Manager
Kuntarahoitus Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.9.2018

Customer Information Solutions -osastomme toimii Kuntarahoituksen pääomamarkkinat- ja rahoitustoimintojen kehityskumppanina liiketoimintamme digitalisoinnissa, datan liiketoimintahyödyntämisen ja datakyvykkyyksien kehittämisessä sekä erilaisissa liiketoimintalähtöisissä järjestelmä-kehitysprojekteissa.

Panostamme strategisesti merkittävään kehittämiseen ja uudistumiseen entistä voimakkaammin, minkä vuoksi kasvavaan Customer Information Solutions -osastomme huipputiimiin on nyt haussa

BUSINESS SOLUTION MANAGER, CAPITAL MARKETS & FINTECH

Business Solution Managerina saat vastuullesi pääomamarkkinoiden ratkaisualueen liiketoiminta-sovelluksineen. Vastaat ratkaisualueesi tuotevisioista ja niiden mukaisesta suunnitelmallisesta kehittämisestä ja kehityssuunnittelusta, tiiviissä yhteistyössä pääomamarkkinoiden asiantuntijoiden ja muiden kollegoidesi kanssa. Vastuullasi on oman ratkaisualueesi looginen arkkitehtuuri, arkkitehtuuri-ohjaus ja arkkitehtuurin kehittäminen yhdessä arkkitehtitiimin kanssa. Vastaat pienempien kehitysprojektien ja projektiosien laadukkaasta suunnittelusta ja läpiviennistä, erityyppisten arviointitehtävien ja esiselvitysten toteutuksesta sekä toimit omien vastuualueittesi asiantuntijana.

Työsi pääpaino on liiketoimintalähtöisessä prosessi-, informaatio- ja teknologia-kehittämisessä. Pääset työskentelemään koko yhtiön kannalta merkittävissä kehityshankkeissa keskeisessä roolissa yhdessä eri toiminnoissa työskentelevien kollegoiden, asiakkaiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten järjestelmätoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimit tiiviissä yhteistyössä ratkaisualueesi liiketoimintakumppaneiden kanssa, varmistaen sujuvan ja säännöllisen vuoropuhelun kehitystarpeista ja -tavoitteista, ratkaisualueeseen liittyvistä kehitystoimenpiteistä sekä palvelutuotannon sujuvuudesta.

Vahvuutesi on proaktiivisuus ja kommunikaation selkeys: ymmärrät liiketoiminnan tarpeita ja osaat keskustella informaatio- ja teknologia-asioista ymmärrettävästi sekä liiketoiminnan että IT-asiantuntijoiden kanssa. Osallistut omien vastuualueittesi budjetointiin ja kustannusseurantaan sekä vastaat toimittajien ja kumppaneiden ohjauksesta oman vastuualueesi osalta.

Vastuullesi kuuluu myös aktiivinen finanssiteknologian seuranta, Kuntarahoituksen liiketoiminnan kannalta kiinnostavien finanssiteknologian hyödyntämismahdollisuuksien, toimijoiden ja liiketoimintamallien tunnistaminen ja analysointi. Lisäksi näihin pohjautuvien kehitysehdotusten luominen ja edistäminen tiiviissä yhteistyössä Kuntarahoituksen eri toimintojen edustajien kanssa.

Odotamme sinulta

 • Ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä finanssitoimialaan kohdistuvista muutoksista, liiketoiminnan digitalisoinnista, finanssiteknologian tuomista mahdollisuuksista sekä datan hyödyntämisestä.
 • Kokemusta liiketoimintalähtöisten ratkaisujen suunnittelusta ja kehittämisestä, näihin liittyvistä hyvistä toimintatavoista ja menetelmistä sekä menestyksekkäästä kehitysprojektien vetämisestä alusta loppuun.
 • Kykyä tunnistaa, analysoida ja tulkita liiketoimintatarpeita teknologiavaatimuksiksi sekä taitoa viestiä teknologiaratkaisusta ymmärrettävästi myös liiketoiminnan näkökulmasta.
 • Analyyttistä kykyä sekä laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen ja visualisointiin että yksityiskohtien loogiseen jäsentämiseen.
 • Priorisointi- ja ennakointitaitoja sekä kykyä toimi ammattitaitoisesti tiukkojenkin aikataulujen ja yllättävien muutosten kohdalla.
 • Positiivista ja ratkaisukeskeistä ”can do” -asennetta, oma-aloitteista ja osallistuttavaa työskentelyotetta sekä intohimoista draivia kehittämiseen ja tulosten aikaansaamisen.
 • Aikaisempaa finanssialan kokemusta.

Mitä tarjoamme sinulle

 • Merkityksellisen ja monipuolisen roolin menestyvässä ja ketterässä finanssialan yrityksessä, jossa saat vastuuta ja voit vaikuttaa oman työpaikkasi kehittämiseen ja omaan kehittymiseesi.
 • Osaavan, kunnianhimoisen ja rennon työyhteisön, jossa viihdytään ja jokaisen työntekijän panos on merkittävä ja konkreettisesti näkyvä.
 • Rahoitusalan kilpailukykyiset työsuhde-edut.
 • Modernit toimitilat aivan Helsingin sydämessä, Kampin Graniittitalossa.

Kiinnostuitko?

Lue lisää tulevista kollegoistasi sekä minkälainen työpaikka ja työyhteisö Kuntarahoitus oikein on?

Toteutamme rekrytoinnin yhteistyössä Baronan kanssa. Kuulemme sinusta ja kerromme tehtävästä erittäin mielellämme lisää, joten jätäthän hakemuksesi viimeistään 14.10.2018 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Baronalta Mikko Laine p. 043 824 4189 tai mikko.laine@barona.fi