(Poistunut julkaisusta)

Business Controller
Varuboden-Osla

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2021

Edellisen henkilön siirtyessä uusiin tehtäviin haemme 

Business Controlleria 

osaksi aktiivista taloustiimiä. 

 

Tehtävässä tulet toimimaan talousjohtajan oikeana kätenä. Olet sisäisen laskennan ammattilainen ja ratkot ongelmia jo ennen kuin niitä on ehtinyt syntyä. Teet tiivistä yhteistyötä muun muassa liiketoiminnan aluepäälliköiden, yksiköiden päälliköiden ja taloushallinnon palvelukeskuksen kanssa. Työhön kuuluu myös kuukausittain tapahtuvaa raportointia ja muita rutiinitehtäviä. 

Menestyäksesi tehtävässä toivomme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vankkaa kokemusta sekä sisäisestä että ulkoisesta laskennasta. Tietotekniset taitosi ovat hyvällä tasolla – käytät Exceliä ja Powerpointia vaikka silmät ummessa, ja uusien järjestelmien oppiminen sujuu sinulta nopeasti. Varuboden-Osla on kaksikielinen osuuskauppa, ja näin ollen molempien kotimaisten kielten hallinta katsotaan vahvasti eduksesi. 

Olet osaamisessasi varma ja aina valmis tekemään asioita paremmin. Uskallat tuoda esiin omia näkemyksiäsi ja hyvässä hengessä kyseenalaistaa totuttuja ratkaisuja. Et myöskään kaihda rutiini- ja muita perustehtäviä. Autat mielelläsi kollegoita liiketoiminnoissa, ennakoit heidän tarpeitaan ja edesautat heitä näin saavuttamaan entistä parempia tuloksia.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän, jossa pääset työskentelemään vaihtelevissa taloushallinnon työtehtävissä erilaisten ihmisten parissa. Olet päivittäin yhteydessä lähimpien työkavereidesi (talousjohtajan ja business controllerin) lisäksi liiketoiminnan avainhenkilöiden kanssa. Pääset kasvattamaan osaamistasi ja ammattitaitoasi sekä kehittämään itseäsi ja yrityksen toimintatapoja. Olemme panostaneet viime vuosina erityisesti työntekijäkokemukseen ja hyvinvointiin, minkä takia työtyytyväisyytemme onkin erinomaisella tasolla. Saat myös käyttöösi Suomen kattavimmat S-ryhmän henkilöstöedut. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Arespartnersin konsultti Johanna Lipponen, p. 044 738 8988, varmimmin tavoitettavissa to 14.1.2021 klo 15–16.30 ja ke 20.1.2021 klo 9–10. Jätä hakemuksesi CV:n ja palkkatoivomuksen kera osoitteessa http://www.arespartners.fi/aresnets viimeistään keskiviikkona 27.1.2021. 

*****

Eftersom vår nuvarande medarbetare övergår till nya uppgifter söker vi nu en 

Business Controller 

till vårt aktiva ekonomiteam. 

 

I din arbetsuppgift kommer du att vara ekonomidirektörens högra hand. Du är expert på intern redovisning och löser problem redan innan de har hunnit uppstå. Du har ett nära samarbete med bland annat affärsverksamhetens distriktschefer, enhetscheferna och ekonomiförvaltningens servicecentral. I jobbet ingår också varje månad rapportering och andra rutinuppgifter. 

För att lyckas med arbetsuppgiften önskar vi att du har en lämplig högskoleexamen och gedigen erfarenhet av både intern och extern redovisning. Du har goda datatekniska kunskaper – du använder Excel och Powerpoint till och med med förbundna ögon – och du är snabb på att lära dig nya system. Varuboden-Osla är ett tvåspråkigt handelslag, och vi ser det som en stark merit att du behärskar både finska och svenska. 

Du är säker på ditt eget kunnande, och du är alltid färdig att göra saker bättre. Du vågar komma fram med dina egna åsikter och i god anda ifrågasätta invanda lösningar. Du drar dig inte heller för rutin- och andra basuppgifter. Du hjälper gärna dina kollegor inom affärsverksamheterna, förutser deras behov och stöder dem på det sättet i att nå allt bättre resultat. 

Vi erbjuder dig en intressant position där du kan jobba med varierande arbetsuppgifter inom ekonomiförvaltning bland olika mänskor. Förutom med dina närmaste arbetskompisar (ekonomidirektören och business controllern) håller du dagligen också kontakt med nyckelpersonerna inom affärsverksamheten. Du kan utveckla din kompetens och yrkesskicklighet och också dig själv och företagets sätt att fungera. Vi har under de senaste åren satsat särskilt mycket på medarbetarerfarenhet och välbefinnande och därför ligger vår arbetstillfredsställelse på en utmärkt nivå. Du får också S-gruppens personalförmåner som är de mest omfattande personalförmånerna i Finland. 

Tilläggsinformation om uppgiften får du av Arespartners konsult Johanna Lipponen, tfn 044 738 8988, säkrats tor 14.1.2021 kl. 15–16.30 och ons 20.1.2021 kl. 9–10 Lämna din arbetsansökan och ditt CV tillsammans med ditt löneanspråk på adressen http://www.arespartners.fi/aresnets senast onsdag 27.1.2021.