(Poistunut julkaisusta)

Business Controller
Nobina Finland Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2018

Nobina on Pohjoismaiden suurin ja kokenein linja-autoliikenteen operaattori ja yksi kymmenestä johtavasta eurooppalaisesta joukkoliikennekonsernista. Nobina kuljettaa joka vuosi 305 miljoonaa matkustajaa ja työllistää yli 11.000 ihmistä. Suomessa Nobina harjoittaa joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla yli 450 linja-autolla. Markkinaosuutemme pääkaupunkiseudun linja- autoliikenteessä on noin 37 %. Nobina Finland -konsernin liikevaihto on 1 071 miljoonaa SEK ja henkilöstömme määrä on yli 1.200 henkilöä. Suomen konsernimme koostuu kolmesta tytäryhtiöstä ja emoyhtiöstä. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa www.nobina.fi 

Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin julkisen tahon kanssa solmittuihin yhteistyösopimuksiin, laadukkaaseen palvelutuotantoon sekä tarkkaan sopimusten ja talouden hallintaan. Business Controllerin tehtävä kuuluu yhtiömme avainpositioihin ja se edellyttää kaupallista ajattelukykyä, kiinnostusta liiketoimintaamme kohtaan sekä halukkuutta osallistua kehitysprojekteihin. 

BUSINESS CONTROLLER 

Business Controllerina tuotat päätöksenteon tueksi tarvittavaa taloudellista informaatiota Suomen yhtiön johdolle, esimiehille ja konsernille Ruotsiin. Vastaat Nobina Finland -konsernin taloudellisten raporttien tuottamisesta, budjetin laatimisesta sekä liiketoimintajohdon ja esimiesten tukemisesta siten, että taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Raportoit Suomen konsernin Business Controllerille. 

Tehtäviisi kuuluvat: 

 • taloudellisten analyysien ja ennusteiden tuottaminen sekä johdon kuukausiraportointi  
 • tuotantoa kuvaavien avainlukujen seuranta ja poikkeama-analyysit  
 • budjetti- ja ennusteprosessin johtaminen koskien liikennealueita, sopimuksia ja tuotteita 
 • vastaat liikennealueiden, sopimusten ja tuotteiden tuloslaskelmien tuottamisesta 
 • Suomen yhtiöiden taloushallinnon ohjausprosessien, työskentelytapojen ja ohjelmatuen kehittäminen ja kehitysprojektin johtaminen 
 • konsernitasoisiin kehitysprosesseihin osallistuminen  
 • valvot laskutuksen kontrolleja ja vastaat laskutuksen täsmäytyksestä sopimusten ja tuotannon välillä 
 • osallistut tarjouslaskentaan uusien kilpailutusten osalta sekä analyysiin olemassa olevien sopimusten osalta. 

Haemme Sinua, jolla on: 

 • kauppatieteiden maisterin tutkinto tai vastaava tutkinto, pääaineena laskentatoimi 
 • vähintään 3 vuoden Controller tai vastaava - kokemus 
 • erinomaiset taidot Excelissä ja taloushallinnon raportointityökalujen käytössä (käytössämme ovat Agresso, Cognos, Mercur sekä PowerBI) 
 • kaupallinen ajattelutapa ja kiinnostusta toimia lähellä liiketoimintaa ihmisten parissa 
 • proaktiivinen ja tuloshakuinen työote sekä kyky priorisoida ja organisoida omaa työtäsi ja projekteja 
 • analyyttinen, jäsennelty ja tarkka työskentelyote myös aikapaineessa 
 • hyvät kommunikointitaidot ja yhteistyötaidot 
 • sujuva suomen ja englannin kielten taito niin suullisesti kuin kirjallisesti, ruotsin kielen taito on eduksi. 

Tarjoamme Sinulle: 

 • vastuullisen ja itsenäisen työn kasvavassa yrityksessä 
 • työn kestävää kehitystä tukevalla toimialalla  
 • tehtävän, jossa näet työsi vaikutuksen yhtiön tulokseen 
 • hyvän perehdytyksen päästäksesi hyvin mukaan työhön  
 • mukavat työkaverit, jotka ovat liikennöintialan huippuammattilaisia 
 • modernit työvälineet ja mahdollisuuden kehittää taloushallintoa sekä Suomessa että osallistua koko konsernin kehitysprojekteihin 
 • mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistasi haastavien työtehtävien parissa. 

Nobinassa arvostamme tasapuolista ikä- ja sukupuolijakaumaa ja vaalimme etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Soita ja kysy lisää! 

Voit kysyä lisätietoja yrityksestä ja tehtävästä konsultti Jaana Topparilta, Jaana Toppari Consulting Oy, puh. 050 5719 621. Jaanalle voit jättää myös soittopyynnön tekstiviestillä. 

Business Controller Oscar Strang antaa lisätietoja puhelimitse numerosta 041 527 3776.  Parhaiten tavoitat Oscarin 5.11. klo 14-16 ja 12.11. klo 9-11. 

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen Nobinan kotisivuilla www.nobina.fi Työpaikat - osiossa olevan linkin kautta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 26.11.2018 mennessä.