(Poistunut julkaisusta)

Biträde, reserv, Kongsbergs daghem och 5 andra små daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2019

Beskrivning av jobbet: Du jobbar som biträde i köket och hjälper grupperna. Till dina uppgifter hör att laga morgonmål, servera lunch och mellanmål, små städuppgifter och allmänt att sköta om köket och tvätt. Du fungerar som reservperson och vikarierar då ordinarie biträdet är borta.

Arbetsplats: Kongsbergs daghem och 5 andra små daghem

Arbetstid: 38,75h/vecka

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig utbildning eller annan lämplig kompetens. Hygienpass krävs.

Vi förutsätter: Flexibilitet och förmåga till självständig arbete.

Vi värdesätter: Tidigare erfarenhet eller vilja att lära sig.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.