Biträdande avdelningsskötare, Villa Theo

Helsingin Kaupunki