(Poistunut julkaisusta)

Bioliuotuksen ja vesienhallinnan kesätyötehtävät
Terrafame Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2019

Bioliuotus ja vesienhallinta

Tule kehittämään osaamistasi meille! Tarjoamme reippaille, huolellisille, motivoituneille ja työtä pelkäämättömille opiskelijoille monipuolisia kesätöitä bioliuotuksen ja vesienhallinnan operaattorin vuorotyötehtävissä.

Kenttäoperaattorin tehtäviin kuuluu kasteluletkujärjestelmien, ilmapuhaltimien, pumppausten, putkilinjojen, venttiilien, instrumenttien ym. laitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtinen sekä näytteidenotto ja mittausten tekeminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu uppopumppauksien ja putkilinjojen asennusta. Hyvä fyysinen kunto katsotaan eduksi.

Liuotus- ja neutralointiprosessien operaattorin tehtäviin kuuluu prosessin valvonta ja mm. pumppausten, putkilinjojen, venttiilien ja automaatiolaitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtiminen sekä näytteiden otto ja mittausten tekeminen.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Kesätyöjaksomme kestävät noin kolme kuukautta toukokuun ja syyskuun välillä. 

Lisätietoja antavat 7.1.2019 alkaen klo 8–15 osastopäällikkö Marko Kangasjärvelä ja tuotantoinsinööri Mika Pöllänen, p. 020 7130 800.

Lähetä hakemuksesi 3.3.2019 mennessä: www.kykyjentalteenotto.fi

Hakemusten käsittely ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.