(Poistunut julkaisusta)

Barnträdgårdslärare, Klippans daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.1.2019

Barnträdgårdslärare, Klippans daghem

Työavain 3-1408-18
Vakinainen työsuhde alkaen 01.02.2019
Hakuaika päättyy 23.01.2019 kello 15:45
Klippans daghem , Vågbrottet 5 B 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Arbetsplatsen är ett daghem i Esboviken som består av två barngrupper (3-5 år och 1-2 år). Du arbetar i 3-5 års grupperna tillsammans med en barnträdgårdslärare och en barnskötare. Läsåret 2017-2018 flyttar verksamheten till nya utrymmen. I utrymmet har det tidigare fungerat ett finskt daghem. Utrymmet är planerat och byggt till daghem. Verksamheten sker i två våningar. Detta är ett daghem som inlett sin verksamhet i augusti 2012. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och olika verksamheter i närmiljön. Vår strävan är att atmosfären på daghemmet är varm och trygg, där allas välbefinnande tas i beaktande. Vi tar tillvara på personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell. Ta gärna kontakt om du vill veta mera om arbetet!


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Arvostamme god samarbetsförmåga, ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna samt positiv inställning till nya idéer och metoder. Du fungerar som teamledare och är pedagogiskt ansvarig för verksamheten i barngruppen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62€ / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Ann Rönn
046 877 1739
fornamn.efternamn@esbo.fi

Led. daghemsföreståndare Ulrika Berg-Holsti
09 8163 0639
fornamn.efternamn@esbo.fi