(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare, vikariat
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2018

Määräaikainen tehtävä alkaen 28.11.2018 (päättyy 11.10.2019)
Hakuaika päättyy 31.10.2018  kello 16:00
Daghemmet Timotej, Skumgränden 13 01600 Vanda
Sivistystoimi, Ruotsinkieliset palvelut

Vanda är en utvecklingsinriktad stad där vi har mod att göra saker på nya sätt och samarbeta i olika nätverk. Enligt den nationella Kommun10-undersökningen skulle över 90 % av personalen inom det svenskspråkiga resultatområdet i Vanda rekommendera sin arbetsgivare. 

Daghemmet Timotej söker en barnskötarvikarie 

Timotej är ett svenskspråkigt daghem i Myrbacka med 4-grupper för barn i åldern 1-5 år. Daghemmet ligger i ett grönområde nära till skog och idrottsplats. Vi erbjuder barnen grundtrygghet, individualitet och fostran som tar hänsyn till barnens utvecklingsnivå. Barnskötaren ansvarar för verksamheten i barngruppen tillsammans med den övriga personalen.

Daghemmen fokuserar på att utveckla smågruppsverksamheten och egenvårdarmodellen, främja en ekologiskt och social hållbar utveckling samt att stärka barnens svenska språk.

Till uppgifterna hör att ansvara för barnens vård, fostran och utveckling i samarbete med det övriga arbetsteamet. Alla fostrare på daghemmet samarbetar aktivt med varandra, vårdnadshavarna och övriga samarbetspartners. 

Prövotid 5 månader.

Kelpoisuusehto:  För uppgiften lämplig grundexamen inom social- eller hälsovården eller motsvarande tidigare examen eller annan motsvarande examen.

Lisäksi edellytämme: Svenska som modersmål eller modersmålsliknande kunskaper i svenska.

Den som anställs skall uppvisa utdrag ur straffregistret enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. (L504/2002).

Luemme eduksi: Erfarenhet av eller intresse för att jobba enligt egenvårdarmodellen. Vi uppskattar också samarbetsförmåga och flexibilitet.

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi)

Työavain 3-1030-18