Barnskötare inom småbarnspedagokik, Smedsby daghem och förskola
Esbo Stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 17.9.2021

Du jobbar på Smedsby daghem och förskola i gruppen för 3-5 åringar.

På Smedsby daghem och förskola har vi tre grupper, två grupper inom småbarnspedagogik, 1-3 åringar och 3-5 åringar och en förskolegrupp. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan. Vi arbetar i en byggnad som tidigare varit folkskola och barnträdgård och sedan 1988 inhyst kommunal dagvård och senare även förskola.
Förskolegruppen finns fysiskt i Smedsby skolas utrymmen ungefär en kilometer från daghemsbyggnaden.

Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Storängen är en stor enhet med barn och unga i åldern 1-15 år. Det vill säga allt från småbarnspedagogik till låg-och högstadieklasser. Daghemmet har 4 olika barngrupper och förskolan utgående från barnantalet 3-4 grupper.Läsåret 2020-2021 3 grupper.Vi är en stor enhet med många möjligheter och ett stort kunnande! Vi har havet, sjön och en fin närskog intill oss som vi regelbundet rör oss i. Även is-och simhall, bobolls-och fotbollsplan precis intill.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din egen kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot