(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2021

Kom och arbeta som vårdansvarig barnskötare på Westends daghem. Du arbetar flexibelt och utgående från behovet i våra barngrupper med barn i olika åldrar från 1-5 år.

Du får använda dina styrkor och ditt kunnande och kan utvecklas i ditt jobb.
På Westends daghem har vi en positiv och trevlig atmosfär med trivsam miljö både för barn och vuxna.

Vi vill erbjuda alla barn en stimulerande och mångsidig inlärningsmiljö.
Vi vill väcka barnets nyfikenhet för lärandet och intresse att prova på nya saker. Glädje och trygghet är grunden.


Arbetsplats: Westends daghem

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter/ vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter: Flexibilitet och samarbetsförmåga. Positiv inställning till arbetet med barn.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.