(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Kom och jobba som barnskötare i en barngrupp med 3-5 åriga barn på Westends daghem. Vi strävar till att erbjuda barnen en meningsfull vardag genom positivt bemötande, trygghet och god kommunikation. Vi värdesätter att du har förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.

Westends daghem finns nära Västerleden. Naturens närhet, både skog och hav passar utmärkt för utomhuspedagogik.

Westends daghem vill erbjuda barnen en inspirerande och trygg miljö att växa och utvecklas i. Vi uppmuntrar barnen till att ta hänsyn till varandra och sin omgivning. Vi stödjer barnens sociala färdigheter och utveckling.

På vårt daghem vill vi särskilt betona det svenska språket och medvetet arbeta för att stärka barnens språk.


Arbetsplats: Westends daghem, Hirbölevägen 1, 02160 Esbo.

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter att du har förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.