(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.10.2020

Beskrivning av jobbet: Kom och jobba som barnskötare i en barngrupp med 1-5 åriga barn. Denna grupp har förlängd öppethållningstid så vid behov kan arbetsturen variera mellan kl. 6-22. Vi vill erbjuda barnen en meningsfull vardag genom positivt bemötande, trygghet och god kommunikation. Vi värdesätter att du har förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.


Arbetsplats: Westends daghem

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter/ vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: att du är positiv och samarbetsvillig

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.