(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Beskrivning av jobbet: Kom med och skapa en meningsfull vardag för barnen på Westends daghem!

Som barnskötare inom småbarnspedagogik och reservperson har du fördelen att bli bekant med daghemmets olika grupper, deras barn och personal, och arbeta med barn i olika åldrar. Din arbetsuppgift är att jobba i de olika grupperna där du behövs. Ibland är du flera dagar i samma grupp och ibland byter gruppen från dag till dag. I denna arbetsuppgift har du nytta av att vara flexibel, gilla förändrade situationer och anpassar dig snabbt till nya situationer. Vi arbetar för att skapa en meningsfull vardag för barnen genom att skapa trygghet, positivt bemötande, god kommunikation och professionalitet.

Westends daghem har 7 barngrupper med barn i åldern 0-5 år i närheten till skog, hav och stad.

Arbetet börjar i augusti 2020.

Arbetsplats: Westends daghem, Hirbölevägen 1, 02160 Esbo.

Arbetstid: 38h 45 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.