(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem

Työavain 3-1546-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 30.08.2019 kello 15:45
Westends daghem , Hirbölevägen 1 02160 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi söker Dig positiva och öppna barnskötare inom småbarnspedagogik till vår arbetsgemenskap. Westends daghem har sju barngrupper med barn i varierande ålder mellan 0-5 år. Vi strävar till att erbjuda barnen en positiv, tillåtande och inspirerande lärmiljö. Närmiljön erbjuder många möjligheter med såväl skog, stad och hav. Vi ligger invid goda kollektivtrafikförbindelser. Daghemmet har förlängd öppethållningstid och är vid behov öppna mellan kl. 6-22. Som barnskötare kan du ibland ha kvällstur.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme god samarbetsförmåga samt ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund
046 877 1777
elli.nylund(at)esbo.fi