(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Vindängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2020

Vi i Vindängen ser barnen som unika individer som alla behöver olika saker. Att skapa en atmosfär som respekterar olikheter ser vi därför som en av våra viktigaste uppgifter. I verksamheten satsar vi dessutom på en språkstimulerande miljö där barnen är delaktiga och får en upplevelse av att kunna påverka sin egen dag.

Vi ger en målmedveten social träning där vi lägger stor vikt i bemötandet av barn och vuxna.

Nu erbjuds ett vikariat som barnskötare, reservperson, till vårt team. Reservpersonen hjälper till i olika grupper enligt behov.

Tag kontakt!

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Vindängens daghem och förskola, Tillfällig adress under verksamhetsåret 2020-2021, Kivinebbsvägen 21 02130 Esbo med början från 3.8)

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.