Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.7.2021

Barnskötarvikariat på Storängens daghem och förskola
Denna anställning gäller specifikt förskolegrupp. Ett arbetsteam som består av en lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare inom småbarnspedagogik.Vi har sammanlagt tre förskolegrupper läsåret 2021-2022.

Arbetsplats: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga, positiva inställning till nya idéer och metoder. Du vill utveckla ditt eget kunnande och utmana dig själv. Du är genuint intresserad av att arbeta med barn.

Storängen är en stor enhet med barn och unga i åldern 1-15 år. Det vill säga allt från småbarnspedagogik till låg-och högstadieklasser. Daghemmet har 4 olika barngrupper och förskolan utgående från barnantalet 3-4 grupper.Läsåret 2020-2021 3 grupper.Vi är en stor enhet med många möjligheter och ett stort kunnande! Vi har havet, sjön och en fin närskog intill oss som vi regelbundet rör oss i. Även is-och simhall, bobolls-och fotbollsplan precis intill.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din egen kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot