(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2020

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik!

Du arbetar som vårdansvarig barnskötare inom småbarnspedagogik, flexibelt och utgående från behovet i våra barngrupper på Storängens daghem och förskola. Du har således möjlighet att arbeta med barn i olika åldrar. Samtidigt som du får använda dina styrkor, fin möjlighet att utveckla ditt eget kunnande. Vid personalbrist, så hjälper vi varandra. Det betyder att du även är beredd att arbeta tillfälligt i en annan enhet. Om akut behov.

Ta gärna kontakt så får du en mer detaljerad beskrivning av arbetsuppgiften.

Arbetet börjar 4.1.2021. Möjligt att även diskutera annat inledningsdatum.


Arbetsplats: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo.


Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din genuint positiva inställning till arbetet med barn. Vänligt bemötande. Du är intresserad och har vilja att utveckla ditt eget kunnande.

Flexibilitet - du tycker om förändringar. Som barnskötare/reservperson har du förmånen att arbeta i olika barngrupper.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Storängens daghem och förskola är fysiskt i samma byggnad som Storängens skola sedan år 2012. Vi ser det som fördel att ha barn och unga i olika åldrar inom samma enhet.Personalmässigt fråga om ett mångsidigt kunnande. För tillfället har vi 4 grupper inom småbarnspedagogiken och 4 inom förskoleundervisningen. Barnen har sina egna utrymmen och det råder en lugn och trygg stämning i vår enhet.Vi tar tillvara personalens olika kunnande och för oss viktigt att man vill och vågar pröva på nya idéer och metoder. Personalen är motiverad och vi har en tillåtande arbetskultur. Du har även möjlighet att utveckla ditt eget kunnande!