(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2020

Beskrivning av jobbet: För att möjliggöra flexibla smågruppsarrangemang utgående från behovet i våra barngrupper, så anställs en extra barnskötarresurs.

Vänligen ta kontakt, så berättar jag mera om arbetsuppgiften.

Viceledare Anne Björklund är i arbete från och med 27.7.2020 och kan vid behov svara på frågor. Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling nås från och med 3.8.2020.


Arbetsplats: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo.


Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: du tyker om- och du vill arbeta med barn. Du har en vilja att utveckla ditt eget kunnande. Öppen för nya idéer och metoder. Flexibilitet behövs specifikt för denna arbetsupgift i och med att du arbetar med olika ålders barn utgående från vårt behov.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Storängens daghem och förskola verkar i samma byggnad som skolan 8åk1-6 samt undervisningsklasser för åk 7-9). Vi är en stor enhet med möjlighet till enhetlig lärostig i och med barn och unga från 1- 15 år. Daghemmet och förskolan har sina egna lokaler. Vi har en fin närmiljö med närhet till hav , insjö och skog. Samt olika idrottsanläggningar som till exempel ishall. Vi är en stor personal med stor mångkunnighet. Vi vill utveckla oss och vår ledtråd är att man blir aldrig fullärd.

Välkommen med i vår gemenskap!