(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola

Työavain 3-1490-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 26.08.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 22.08.2019 kello 15:45
Storängens daghem och förskola , Rektorsgränden 4 02360 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi anställer en barnskötare inom småbarnspedagogik till Storängens daghem och förskola för tiden 26.8.2019-30.6.2020.Arbete i barngrupp med 0-3-åringar. Du arbetar i ett team med två lärare inom småbarnspedagogik. Inledningsdatumet/anställningstiden kan diskuteras! Vi är en enhet med trygga och tydliga strukturer. En fungerande arbetsgemenskap! Vi tar till vara personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell samt smågrupps- och specifikt tvärgruppsverksamhet. Vi uppskattar ditt intresse att utveckla ditt eget kunnande och bidra med egna idéer och tankar. Humor och skratt även viktiga faktorer på en arbetsplats! Du får gärna ta kontakt per telefon om du har frågor!


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme speciellt din goda samarbetsförmåga och ditt positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder. Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna. Vi välkomnar humor och skratt i vår arbetsgemenskap!


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2 122,18 € / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
fornamn.efternamn@espoo.fi

Viceföreståndare Anne Björklund
043 825 4271
fornamn.efternamn@espoo.fi