Barnskötare inom småbarnspedagogik, Smedsby daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2022

Du jobbar deltid (50%) som barnskörare inom småbarnspedagogik i 1-3 års gruppen på Smedsby daghem och förskola.

Varannan vecka två dagar och varannan tre dagar i veckan. På Smedsby daghem och förskola har vi tre grupper, två grupper inom småbarnspedagogik, 1-3 åringar och 3-5 åringar och en förskolegrupp. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan. Vi arbetar i en byggnad som tidigare varit folkskola och barnträdgård och sedan 1988 inhyst kommunal dagvård och senare även förskola.
Förskolegruppen finns fysiskt i Smedsby skolas utrymmen ungefär en kilometer från daghemsbyggnaden.

Arbetet inleds i augusti 2021.


Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Stensbacken 4 och Gammelstens 5, 02750 Esbo.
Arbetstid: 38h 15min / två veckor
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibileitet, engagemang och humor.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot