(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Skepparbackens daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2021

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till Skepparbackens daghem.

Skepparbackens daghem är ett litet daghem med två barngrupper, en barngrupp med 1-3 åringar och en barngrupp med 3-5 åringar. Du skulle jobba i ett team tillsammans med två lärare inom småbarnspedagogik i gruppen med barn i 3-5 års åldern.

Ta gärna kontakt så får du en mer detaljerad beskrivning av arbetet.

Anställningen börjar 19.1.2021, det är möjligt att även diskutera annat inledningsdatum.


Arbetsplats: Skepparbackens daghem, Sjöfarargatan 5, 02320 Esbo.


Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet.


Vi förutsätter ansvarstagande och initiativsförmåga.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare erfarenhet inom småbarnspedagogiken, din goda samarbetsförmåga samt positiva inställning.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.