Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.7.2021

Vi söker dej som tycker om ett varierande jobb med många kolleger. Du arbetar som barnskötare, reservperson i Finno daghem och förskola.

Att vara reservperson innebär att man jobbar i alla 6 grupper enligt behov, ibland längre perioder en en grupp och ibland många olika grupper under en vecka. Vi erbjuder att roligt jobb med möjlighet att lära sig mera om småbarnspedagogik, om barns utveckling och hur man bemöter barn. Vi hoppas du är positiv, trivs med förändringar och har lätt att lära dej nya arbetssätt.

Vi beaktar även sökande utan formell behörighet.


Arbetsplats: Finno daghem och förskola
Arbetstid: 38h 15min /vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter positivt bemötande och förståelse för allas olikheter.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot