(Poistunut julkaisusta)

Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.6.2020

Beskrivning av jobbet: Vi söker en reservperson till 3 olika enheter (= två daghem och ett gruppfamiljedaghem). Enheterna är belägna på gångavstånd. Som reservperson är du vårdansvarig, precis som de andra i personalen du arbetar med. Reservpersonen hoppar in där det saknas personal. Dagarna ser sällan lika ut så mycket flexibilitet krävs av en reservperson. Du kan jobba med många olika barngrupper under veckan.

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Kvis daghem, Olars daghem & Meteorgatans gruppfamiljedaghem. "Hem"enhet Kvis daghem.

Adress: Kvis daghem: Kvisgatan 6. Olars daghem: Månskensgatan 2AB, Meteorgatans gruppfamiljedaghem: Meteorgatan 5 B.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogiken, men uppskattar också dig som är ny-utexaminerad och söker din första arbetsplats inom denna branch.

Som reservpersom bör du dock vara mycket flexibel, eftersom du jobbar med många olika barngrupper och med barn i olika ålder.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.