Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson till Karamalmens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 25.4.2021

Du jobbar som barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, på Karamalmens daghem och förskola. Det innebär att du är en extra resurs inom arbetsteamet och jobbar i den grupp där det saknas någon i personalen.

På Karamalmens daghem och förskola har vi två grupper inom småbarnspedagogik som arbetar i daghesbyggnaden och två förskolegrupper som jobbar i utrymmen i Karamalmens skola. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen försmåbanspedagogik och läroplanen för förskolan.

Arbetet inleds i augusti 2021.

Arbetsplats: Karamalmens daghem och förskola, Karaängsvägen 4 och Karaängsvägen 6, 02610 Esbo.

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot